Side Area

The AxiomEE Company was founded in 2015, and has been providing quality Green Growth to the businessman and companies ever since.

info@axiomee.cz

O SPOLEČNOSTI

NÁŠ PŘÍBĚH

Žijeme na krásné modré planetě.
Žijeme v hyperpropojeném světě s mobily a zprávami, bombardováni informacemi ve dne
i v noci. Náš svět je transparentní – všichni hodnotí všechno. Vytváříme tedy otevřený prostor pro zpětnou vazbu a odstraňujeme bariéry mezi zaměstnanci.
Stavíme na společné řeči i způsobu myšlení, ale diverzita je základem stability a podporuje inovace i úspěch. Spolu s aplikací zásad inkluze získáváme, rozvíjíme a jsme schopni si udržet skvělé zaměstnance, takže naše společnost roste.
V naší firmě vám připravíme řešení na míru a ušetříme váš čas, finance i energii.
Naše řešení zahrnuje inovativní řešení, návrh optimalizace spotřeby, doporučení technologie
a zdrojů, včetně instalace, provozu a servisu, poradenství, záruky a případně i financování.
Zelený růst (Green Growth ) a energetickou efektivnost (energy efficiency) považujeme
za tvrzení, které se nedokazuje, postulát – axiom.
Projevte svou osobnost prostřednictvím moderního přístupu. Zazářete. Je to luxusní!
Představujeme moderní byznys, založený na dreamsellers – těch, kteří to udělají sexy i pro Vaši matku/otce.
Jsme dreamsellers a jsme tady pro Vás!

Naší ambicí je prodávat umění žít udržitelně.

ČÍM SE ZABÝVÁME

Společnost AxiomEE byla postavena tak, aby poskytovala služby pro podnikání. Nebo pro majitele budov. A také pro ostatní.

Nabízíme komplexní služby na všech globálních trzích. Mezi naše služby patří speciální oblasti jako řízení podnikání a inovací nebo řízení energeticky úsporných budov.

Náš přístup zahrnuje inovativní řešení a digitalizaci, návrh optimalizace spotřeby, doporučení v oblasti technologií a zdrojů, architektonické nebo inženýrské činnosti, instalace a realizace všech optimálních opatření, provoz a servis, technické testy, záruky a případně financování.
UŽ JSME ZDE

Naše společnost byla založena v roce 2015 a od té doby se zaměřuje na  potřeby klientů a kvalitní zelený růst.

Všechno, co děláme, začíná u vás!

S KÝM JSTE VE SPOJENÍ

AxiomEE je akciová společnost.

Realizujeme projekty a služby zaměřené na zelený růst – pomáháme zlepšovat a digitalizovat procesy našich klientů, včetně jejich modelování a řízení.

VÁŠ FINANČNÍ MOST

Zajišťujeme také finanční a investiční management pro oblast financování projektů nebo zahraničních investic atd.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Pro řízení společnosti byla s ohledem na současný vývoj evropského práva zvolena monistická struktura řídících orgánů. Systém monistický je založen na principu správy jediným orgánem, jímž je správní rada, doplněná o statutárního ředitele. zůstává orcholným orgánem zůstává valná hromada.
Správní rada (Rada) řídí a spravuje činnost společnosti AxiomEE tím, že řídí práci a koordinuje akce s cílem vykonávat rozhodnutí Valné hromady. Také podniká všechny kroky, které považuje za nezbytné pro dosažení firemních cílů při jednání s vnitrostátními, evropskými nebo mezinárodními orgány nebo organizacemi, jakož i s dalšími osobami nebo jinými společnostmi.

Rada rozhoduje o hlavním směru podnikání společnosti a dohlíží na její řádný výkon. Statutární ředitel je pověřen řízením společnosti s povinností řídit se její základní orientací určenou Radou. Statutární ředitel je jako nositel podnikového řízení povinen jednat s náležitou péčí.
Výhody jednorázové desky (versus dvoustupňová deska) mohou být rozděleny do kategorií: (1) s vynikajícím tokem informací, (2) rychlejším rozhodováním a (3) lepším porozuměním a zapojením se do podnikání deska. Konečně kombinace častějších schůzek a jednota řídící a dozorčí rady umožňuje větší integraci do obchodní strategie a rozhodování mezi řediteli a vedením.

Předsedkyní správní rady a statutární ředitelkou je Petra Hubáčková.