Side Area

The AxiomEE Company was founded in 2015, and has been providing quality Green Growth to the businessman and companies ever since.

info@axiomee.cz

BUDOVY

Businesses, office buildings, department stores, hotels, public buildings.

VLASTNÍTE BUDOVU?

A HODILA BY SE VÁM JEJÍ MODERNIZACE A VYŠŠÍ ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST VČETNĚ DIGITÁLNÍHO ŘÍZENÍ?

Všechno, co děláme, začíná u vás.

Naším cílem je optimalizace energetické náročnosti budov. Řešíme úsporu energií v budovách a zvýšení komfortu. Klient může ušetřit až 50 % nákladů na energie.
S ohledem na vaše potřeby navrhneme a zrealizujeme modernizaci a optimalizaci energetických potřeb budov. S námi se posunete v digitalizaci – zapracujeme poslední výsledy VaVaI, princip 4 E (Energy Efficient End-use Equipment) a internet věcí (IoT – Internet of Things) včetně směřování k nulové spotřebě (Z3 – zero energy, zero water, zero waste) – a obdržíte sofistikované řešení. Inovované nebo nové energeticky efektivní technologické řešení budov osadíme monitorovacími systémy, sdílejícími data na cloud. Skvělé technologie správy a řízení budov dostanete v naší on-line aplikaci AxiomEE Digi.
Tak toto je náš produkt – komplexní projekt řešící energetické úspory se zaručeným výsledkem včetně realizace navržených opatření, poprodejní podpory a energeticky efektivního on-line řízení budovy. Optimalizace spotřeb energií a digitalizace těchto procesů.
Naše poslání lze vyjádřit jednou větou: …nabízíme mnohem víc než jen vysoce efektivní projekty. Naší ambicí je prodávat umění žít udržitelně.

ss

Budovy spotřebovávají zhruba 40 % celosvětově vyprodukované energie.

ss

Za dobu životnosti budovy činí náklady na provoz a údržbu 75 % z celkových nákladů na budovu.

c

Do roku 2020 bude přes internet věcí připojeno minimálně 30 miliard zařízení.

Jaké hodnoty vám můžeme poskytnout?

ÚSPORA FINANCÍ

Cenově dostupné řešení k omezení plýtvání a zlepšení komfortu. Ekonomický provoz budovy. Snížení provozních nákladů. Nižší náklady na obsluhu a opravy. Možnost dosažení úspor bez zatížení rozpočtu (čerpání dodavatelského úvěru). Vyřešení modernizace bez investic.

SNIŽOVÁNÍ RIZIKA

Obnova zastaralých zařízení. Menší problémy s údržbou a legislativní zátěží. Snižování složitosti a chyb. Řízení nákladů na energii za současného zvyšování komfortu. Jeden poskytovatel = garant komplexního řešení.

NOVOST

Moderní řešení pro zvýšení efektivity budovy, udržitelného rozvoje a zeleného růstu, včetně růstu prestiže. Transformace konceptu luxusu versus potřeby. Internet věcí, digitální služby, cloudové řešení, on-line aplikace pro řízení budov AxiomEE Digi. A připravujeme se na robotizaci.

DOSTUPNOST

Svět digitálních služeb je přístupný kdykoliv a odkudkoliv a přináší úsporu času, jednoduchost a spokojenost.

PŘIZPŮSOBENÍ

Individuální řešení podle vašich požadavků a rozpočtu (customizace produktu).

VÝKON

Komplexní služba (na klíč). Inovace budovy s reálným potenciálem zvýšit produktivitu.

Jsme DREAMSELLERS

ČR se stala součástí EU, získali jsme technické podklady (direktivy, roadmaps,...), ale to, co dále potřebujeme, jsou dreamsellers – někdo, kdo to udělá sexy pro mou matku / mého otce = moderní byznys! Považujeme se za dreamsellers - představujeme inovativní řešení, šetříme čas, finance i energii. Zelený růst (Green Growth) a energetickou efektivnost (Energy Efficiency) považujeme za tvrzení, které se nedokazuje, postulát – axiom.

VÝHODY Z HLEDISKA OBCHODNÍCH CÍLŮ KLIENTA

Zvýšení firemní hodnoty / hodnoty majetku. Investice do budoucna. Snížení nákladů, rizika, prostojů a chyb. Potenciální zvýšení zisku. Podnikání bez starostí o efektivitu budovy. Digitalizace procesů a systematizace sběru dat. On-line vyhodnocování dat jako podklad pro rozhodování a preventivní opatření. Inovativní efektivní řešení pro optimalizaci energetické účinnosti a řízení budovy. Minimální dopad na provoz. Přínos pro zdraví osob / zaměstnanců a zdravé a produktivní prostředí. Činí věci snazšími, odstraní frustraci apod. Ohleduplnost k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji / zelenému růstu.

KVALITA

Naším cílem je spokojený zákazník. Klíčem k růstu důvěry našich klientů je zvyšování kvality standardizací a certifikací. Zpracováváme projekty tak, abychom splňovali požadavky a kritéria pro zajištění kvality energetických služeb jak v ČR, tak i v mezinárocním prostředí, a proto jsme přijali nabídku účastnit se pilotního testování globálního certifikačního schématu.

CENA

Klient může využít vlastních volných prostředků nebo zvýhodněný úvěr na energetické úspory, ev. některý z dotačních titulů.

Další variantou financování je dodavatelský úvěr (pro vás dlouhodobá pohledávka z obchodního styku), založený na tzv. projektu EPC. Jedná se o komplexní služby na klíč, kdy klient nemusí vynakládat kapitál, neboť zdroje na řešení přinese projekt sám, a splátky tak řeší budoucí úspory energie. Není to téměř ZADARMO?

NAŠE ŘEŠENÍ, tj. realizace celého procesu:

 1. Přípravná analýza
 2. implementace opatření
 3. garance úspor
 4. verifikace úspor
 5. zaškolení obsluhy uživatele, údržba a opravy
 6. komunikace s klientem, včetně reklamací
 7. plnění požadavků na straně uživatelů
 8. informace a motivace uživatelů
 9. naplňování komplexního smluvního ujednání včetně naplňování regulačních požadavků.
 10. Součástí může být i pomoc se zajištěním financování třetí stranou.
 • včetně vyhledání a řešení energetických úspor
 • Národní kalkulační nástroj (NKN) ČVUT
 • zajišťuje poskytovatel na své riziko
 • mezinárodní protokol k měření IPMVP
 • digitální systém managementu budovy
 • Evropský kodex pro EPC
 • Měření a verifikace (M&V)
 • energetický management
 • po dobu splácení pořizovacích nákladů
 • obvykle 4 – 8 let
 • transparentnost procesů

Všechno, co děláme, začíná u vás.

PROČ SPOLUPRACOVAT S NÁMI? V ČEM JSME JINÍ? V ČEM SE ODLIŠUJEME?

INOVACE

Zákazník je hybnou silou inovací. Ztotožňujeme se s výrokem izraelského nositele Nobelovy ceny: „Inovace není proces, je to stav mysli.``

Jsme DREAMSELLERS

ČR se stala součástí EU, získali jsme technické podklady (direktivy, roadmaps,...), ale to, co dále potřebujeme, jsou dreamsellers – někoho, kdo to udělá sexy pro mou matku / mého otce = moderní byznys! Považujeme se za dreamsellers - představujeme inovativní řešení, šetříme čas, finance i energii. Zelený růst (Green Growth) a energetickou efektivnost (Energy Efficiency) považujeme za tvrzení, které se nedokazuje, postulát – axiom.

MODERNÍ BYZNYS

Úspěch nyní vyžaduje nové strategie a adaptabilní a inovativní vedení. Vše je narušeno v důsledku velkých dat, digitalizace a sociálních médií. Produkt je navržen tak, aby poskytl klientům exkluzivní vhled a globální perspektivu. Pokračuje růst paradigmatu ve službách: Transformace konceptu luxusu versus potřeby, digitální vlivy a revoluce rychlých služeb. Klient má příležitost projevit svou osobnost prostřednictvím moderního přístupu, s řízenými modernizovanými budovami může ukázat svůj vlastní styl z různých úhlů, v souladu s tím, jak chce nebo potřebuje působit na okolí. Může vybírat z řady variací – a to, co zvolí, bude vždy odrazem jeho osobnosti. Máme skvělý produkt a znamenité provedení. A to jsou prvky, které kient potřebuje.

NOVÉ TECHNOLOGIE

Spojili jsme síly s výzkumnou a akademickou sférou na české a globální úrovni, abychom uspokojili potřeby našich expertů a umožnili jim připravit a prodat skvělý produkt. Internet věcí, cloudové řešení, hi-tech řídící systémy, on-line licence. A brzy přibudou i roboty...

ŽENY V ENERGETICE

Vycházíme z tradic české energetiky. Soustavně sledujeme globální výzvy a perspektivy. Využíváme osvědčené rámce, které mají okamžitou použitelnost na skutečné podnikové výzvy. Moderní komponenty vytvářejí reálné aplikace znalostí aplikovaných věd. Klient se stává součástí dynamického moderního prostředí a sítí z celého světa i světa inovací.

KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU

Naše schopnosti jsou hodnotné, vzácné, nezaměnitelné, nákladné na napodobení (imitaci)! Zkušenosti - bravurnost - excelence.

KOUZLO NAŠEHO ŘEŠENÍ

tkví ve win-win přístupu – naše společnost prodá produkt zefektivňující budovu a přispěje tak nejen k vyřešení toho, co zákazníka trápí, ale i k jeho získání řady dalších hodnot, a dále směřuje k energetické efektivnosti (EE) budov a nulové spotřebě (Z3), a zároveň i k udržitelnému rozvoji (Business Development) a k zelenému růstu (Green Growth). A tudíž také dosažení cílů naší společnosti: naší ambicí je prodávat umění žít udržitelně.

POMÁHÁME VAŠEMU BYZNYSU RŮST.

ZVYŠUJEME VLASTNÍKŮM BUDOV EFEKTIVITU JEJICH VLASTNICTVÍ - NO NENÍ TO LUXUSNÍ?